{0} reviews | Schrijf review

ZOL Campus St-Jan
Genk - Infopagina

Een plek waar uw welzijn eerst komt!

Schiepse Bos 6
3600 Genk

089 32 50 50
089 32 51 51
089 32 79 00
     

Opdrachtverklaring

De gezondheidszorg zit in een stroomversnelling, zorgvraag en zorgaanbod moeten permanent op elkaar afgestemd worden en de druk op het budget is groot. Omdat het belangrijk is te blijven nadenken over welke richting je uitgaat als ziekenhuis – vanuit een duidelijke identiteit – werd de opdrachtverklaring van het ZOL geactualiseerd. 

De Raad van Beheer startte het denkproces over de doelstellingen van het ZOL als openbaar ziekenhuis begin 2002. Wat willen we bereiken als zorgvoorziening en hoe vertalen we dat in strategische keuzen?

Deze vragen werden gesteld aan alle medewerkers en artsen van het ziekenhuis. Hun concrete suggesties en ideeën vormden mee de basis voor de geactualiseerde opdrachtverklaring die in december 2002 werd goedgekeurd.

 Bereken route

Reviews

  Geen reviews | Schrijf review